מערכת בחינות

מה חדש במערכת

חזרה לדף כניסה למערכת
גירסה תאריך מה התחדש
13.1 10/07/2024
 • נוספה תמיכה לצפיה בשאלות שמורכבות מתמונות במסך מאגר שאלות ובמסך הרכבת בחינה.
13 05/05/2024
 • במידה ולאחר הבחינה התברר שישנה שאלה עם יותר מתשובה אחת נכונה, ניתן לפנות למדור בחינות והמדור יכול לסמן יותר תשובה אחת נכונה. למעשה, כעת, לכל שאלה ישנם 4 אופציות תיקון לשאלה.
  1. ביטול השאלה ושקלול מחדש של הבחינה
  2. נתינת ניקוד על השאלה לכל מי שענה על השאלה
  3. תיקון התשובה במאגר, באפשרות זו התשובה מתוקנת גם למבחן הנוכחי אך גם במאגר לשימוש עתידי
  4. תיקון תשובה אד הוק למבחן הנוכחי באפשרות זו ניתן לסמן יותר מתשובה אחת נכונה
  כמובן שתיקון תשובה משפיע על סטטיסטיקות למבחן ועל פתיחת מחברת בחינה.
 • טבלת תשובות מרוכזות עודכנה כך שהיא מציגה מספר תשובות נכונות במידה וישנם כאלו. כמו כן, נוספה האפשרות ליצא את הטבלה לאקסל.
12.5 22/10/2023
 • כעת ניתן לצרף תמונה עבור כל תשובה. אפשרות זו מאפשרת לשלב בבחינה נוסחאות, תרשימים ,טבלאות, גרפים וכדומה.
  כדי לצרף תמונה לתשובה ישנם שתי אפשרויות.
  1. להיכנס לעריכת תשובה קיימת או לבחור הכנסת תשובה חדשה. ושם יש ללחוץ על הכפתור "הוספת תמונה"

  2. להיכנס ממסך עריכת תשובה בעזרת לחיצה על "הוספת תמונה"

  לחיצה זו פותחת חלון חדש.

  ראשית, יש ללחוץ על הכפתור Choose File ולבחור את קובץ התמונה הרצויה.
  נא לשים לב שניתן לבחור קובץ מאחד מהפורמטים הבאים בלבד: jpg, gif, png, jpeg
  וכן שגודל הקובץ חייב להכיל פחות מ 500KB ורוחבו המקסימלי 780 פיקסלים.
  לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור "הכנסת התמונה לתשובה".
  לאחר פעולה זו התמונה תשולב בשאלה וניתן לראות תצוגה מקדימה של השאלה במסך.

  ניתן כמובן למחוק את התמונה באמצעות לחיצה על "מחיקה".
  כמו כן ניתן לשלוט על מיקום התמונה ולהחליט האם התמונה תופיע לפני טקסט התשובה או לאחריו.
  בחירה בכל אחד מהמצבים תשפיע על התצוגה המקדימה בהתאם.
  לאחר פעולות אלו ניתן לסגור את המסך באמצעות לחיצה על X בחלון זה.
  בהרכבת בחינה מומלץ לראות איך תראה הבחינה עם התמונות שהועלו.
  מצורף סרטון קצר שמדגים נוהל עבודה להעלאת תמונה תוך שימוש בכלי החיתוך - Snipping Tool של מייקרוסופט.
 • חלון תצוגה מקדימה לשאלה עוצב מחדש וכעת השאלה מוצגת עם התשובות באופן דומה לשאלה בבחינה
12.4 20/03/2023
 • נוספה תמיכה לשאלות בשפה הערבית ושפות נוספות
12.3 29/12/2021
 • ניתן ליצא ממאגר קיים שאלות נבחרות לפורמט HTML כדי לקלוט אותן בקלות יחסית בתוכנת התומקס.
  כדי לעשות זאת, יש להיכנס למאגר, לסמן ב ✔ את השאלות הרצויות
  וללחוץ על הכפתור "יצא שאלות נבחרות". לחיצה זו תגרום להורדת השאלות בפורמט HTML.
  כעת יש לפתוח את הקובץ בתוכנת וורד, במידה ויש צורך בעריכת השאלות יש לערוך את הטקסט.
  שימו לב שבקליטה לתומקס ברירת המחדל היא שהתשובה הראשונה היא הנכונה.
  לאחר מכן, יש לשמור את המסמך כמסמך וורד ואז לקלוט אותו בתוכנת התומקס.
  קיראו כאן כדי ליצא שאלות שהופיעו בבחינה

12.2 13/09/2021
 • ניתן כעת להעתיק שאלות ממאגר אחד לשני. לצורך כך יש להיכנס למאגר המקורי לסמן ב ✔ את השאלות הרצויות
  וללחוץ על הכפתור "העתקת שאלות למאגר אחר" ובחלון שיפתח יש לבחור את מאגר היעד וללחוץ על "בצע העתקה".
  *שימו לב, שאלה שמועתקת היא למעשה שאלה חדשה ולכן אין לה היסטוריה של הופעה במבחנים.

 • האפשרות של שכפול שאלה שופרה וכעת היא מעתיקה גם את התמונה של השאלה
12.1 08/08/2021
 • ניתן ליצא מבחן רב ברירה לפורמט HTML כדי לקלוט אותו בקלות יחסית בתוכנת התומקס.
  כדי לעשות זאת, יש להיכנס לבחינה, ללחוץ על 'הצגת מבחן' ושם ללחוץ על 'יצוא שאלות' לחיצה זו תגרום להרדת הבחינה בפורמט HTML.
  כעת יש לפתוח את הקובץ בתוכנת וורד, במידה ויש צורך בעריכת השאלות יש לערוך את הטקסט.
  שימו לב שבקליטה לתומקס ברירת המחדל היא שהתשובה הראשונה היא הנכונה.
  לאחר מכן, יש לשמור את המסמך כמסמך וורד ואז לקלוט אותו בתוכנת התומקס.
  קיראו כאן כדי ליצא שאלות נבחרות מתוך מאגר קיים

12 29/06/2021
 • כדי להקל על ניהול המאגר ניתן לסמן ✔ כפי שמופיע בצילום המסך להלן וכך להציג רק את השאלות
  שעדיין נמצאות בתהליך עבודה, כלומר, שלא סומנה להן תשובה נכונה או/ו לא הוזנו לפחות 2 תשובות אפשריות

11 10/02/20
 • כעת ניתן לצרף תמונה עבור כל שאלה. אפשרות זו מקלה על האפשרות לשלב בבחינה נוסחאות, תרשימים ,טבלאות, גרפים וכדומה.
  כדי לצרף תמונה לשאלה יש להיכנס לעריכת שאלה קיימת או לבחור הכנסת שאלה חדשה. ושם יש ללחוץ על הכפתור "הוספת תמונה"

  לחיצה זו פותחת חלון חדש.

  ראשית, יש ללחוץ על הכפתור Choose File ולבחור את קובץ התמונה הרצויה.
  נא לשים לב שניתן לבחור קובץ מאחד מהפורמטים הבאים בלבד: jpg, gif, png, jpeg
  וכן שגודל הקובץ חייב להכיל פחות מ 500KB ורוחבו המקסימלי 780 פיקסלים.
  לאחר מכן יש ללחוץ על הכפתור "הכנסת התמונה לשאלה".
  לאחר פעולה זו התמונה תשולב בשאלה וניתן לראות תצוגה מקדימה של השאלה במסך.

  ניתן כמובן למחוק את השאלה באמצעות לחיצה על "מחיקה".
  כמו כן ניתן לשלוט על מיקום התמונה ולהחליט האם התמונה תופיע לפני טקסט השאלה או לאחריו.
  בחירה בכל אחד מהמצבים תשפיע על התצוגה המקדימה בהתאם.
  לאחר פעולות אלו ניתן לסגור את המסך באמצעות לחיצה על X בחלון זה.
  בהרכבת בחינה מומלץ לראות איך תראה הבחינה עם התמונות שהועלו.
  מצורף סרטון קצר שמדגים נוהל עבודה להעלאת תמונה תוך שימוש בכלי החיתוך - Snipping Tool של מייקרוסופט.
 • לאור בקשות מהמשתמשים, בתהליך הרכבת הבחינה כאשר מצרפים שאלות מהמאגר לבחינה
  ניתן לסמן בכוכב שאלות שהופיעו בבחינה אחרת. לאחר שבחרנו שאלות לפי מאגר או לפי בחינה
  יש לבחור מהרשימה הנגללת "בחינה לסימון" את הבחינה הרצויה. בדוגמא כאן

  נבחרו שאלות מהמאגר בקורס כללי שמספרו 12347 וסומנו בכוכב שאלות שהופיעו בבחינה
  בקורס 2560-90 משנת תשע"ח סמסטר א' מועד א'. השאלות בצהוב אלו שאלות שמופיעות כבר בבחינה
  ראו גם כאן
10.1 12/02/19
 • לאור בקשות מהמשתמשים, ניתן כעת לשנות את כל השאלות במאגר לאישיות/לא אישיות וכך
  לשתף /לא לשתף את כל השאלות במאגר בקלות עם מרצה עמית בקורס

10 11/12/18
 • בגירסה זו שולבה במערכת האפשרות ליצור מבחן "רגיל" עם שאלות פתוחות.
  לכן,כעת, לאחר כניסה למערכת יש לבחור איזה סוג מבחן רוצים לייצר.

 • במסך מבחנים לקורס ניתן למיין את טבלת הבחינות לפי העמודות: שנה, קבוצה, סמסטר ותאריך.
 • עמודת הסטטוס מייצגת את סטטוס הבחינה במערכת. עבור שאלון רגיל סטטוס הבחינה יכול להיות:
  כניסה לעריכת בחינה, נשלחה בחינה. עבור מבחן רב ברירה הסטטוס יכול להיות: כניסה לעריכת מבחן,
  נשלחה בחינה, מבחנים נבדקו, אישור פקטור, ציונים אושרו, הפקת קובץ ציונים, ניתן ציון ידני.
  במערכת זו יופיעו ציונים רק של מבחני רב ברירה. לאחר שהבחינות נבדקו הסטטוס ישתנה בהתאם
  ותופיע הצלמית כשלחיצה על צלמית זו תפתח את מסך הסטטיסטיקות והציונים כפי שהיה בעבר.
 • כעת כניסה למאגר שאלות רב ברירה נעשית בלחיצה על הכפתור " מאגר שאלות רב ברירה"
  לאחר בחירת הקורס הרצוי.
 • במקרה שכבר נוצרה בחינה מסוג כלשהו ורוצים לשנות את הבחינה לסוג אחר ניתן למחוק
  את הבחינה ולהתחיל לבנות את הבחינה מחדש באמצעות לחיצה על הכפתור
  "איפוס בחינה" שנמצא במסך עריכת בחינה.
 • כעת ניתן ליצור מבחן משולב שמורכב ממבחן רב ברירה ומחלק נוסף של שאלות פתוחות.
  כדי ליצור בחינה כזו יש ליצור מבחן רב ברירה ובמסך עריכת בחינה לצרף את השאלון באמצעות לחיצה על הכפתור
  "הוספת שאלון פתוח למבחן משולב". לחיצה על כפתור זה תפתח מסך בו יש לבחור את קובץ ה PDF 
  ואז ללחוץ על "העלאת שאלון פתוח". כמו כן, ניתן לבחור האם השאלון הפתוח יבדק ידנית או במערכת TomaGrade
  להסברים נוספים בנושא לחץ כאן

  במקרה  זה של מבחן משולב, מומלץ מאוד להזין בציון המקסימלי של הבחינה 
  ערך מתאים [ למשל: 70 נקודות ו 30 נקודות נוספות ינתנו עבור השאלות הפתוחות]
9.7 01/07/18
 • כעת ניתן להזין שאלות ותשובות מרובות ללא צורך להזין כל שאלה ותשובה בנפרד.
  כאשר נימצאים במאגר הרצוי יש ללחוץ על הלינק "הכנסת שאלות ותשובות מרובות".

  הרעיון המרכזי בתהליך הוא להשתמש בתבנית הבאה

  @@@ - תחילת שאלה
  ### - תחילת תשובה
  VVV - מסמן תשובה נכונה.
  לדוגמה:
  @@@
  היונה מאכילה את גוזליה ב...
  ### זחלים
  ### גרגירים
  ### שאריות מזון
  ### VVV חלב יונים

  אין צורך לשמור בדיוק על הרווחים כפי שמופיע בדוגמה. אלא, לדאוג לכך
  שהסימנים יופיעו בהתאם. לכן גם הכתיבה הבאה היא תקינה
  @@@טיל הגבריאל הוא?
  ###
  הטיל של מערכת כיפת ברזל
  ### טיל אוויר אוויר
  ###טיל ים יםVVV
  ### טיל לשיגור לווינים
  וגם זו
  @@@מנוע קיטור מתאים למכונית###כן###לא

  כמו כן ניתן להכניס שאלות ללא תשובות ולהמשיך לערוך את השאלות בצורה הישנה.
  אין חובה לסמן תשובה נכונה. את הסימון ניתן לבצע דרך מסך עריכת שאלה.

  אחר הזנת הטקסט יש ללחוץ על כפתור "בדיקת טקסט". בצד שמאל תחת התצוגה המקדימה ניתן לבדוק האם השאלות והתשובות
  פוענחו נכון. במידה והטקסט לא פוענח נכון ניתן להמשיך לערוך את הטקסט ושוב ללחוץ על בדיקה.
  במידה והשאלות והתשובות תקינות יש ללחוץ על כפתור "הכנסת שאלות". במידה והכול תקין
  השאלות יכנסו למאגר ויתקבל חיווי על כמות השאלות שנכנסו למאגר ומספרם בחלק השמאלי של המסך.

  אם רוצים להדגיש בבולד שאלה או כל עיצוב אחר יש לעשות זאת בעזרת עריכת שאלה ולא דרך מסך זה.
  כמו כן, במסך זה לא ניתן לערוך שאלות קיימות אלא רק להזין שאלות חדשות למערכת.
  לאחר הכנסת השאלות ניתן לחזור למסך הראשי באמצעות כפתור "חזרה למאגר".
  אם רוצים לעבוד על סט חדש של שאלות ניתן ללחוץ על "איפוס מסך".

9.6 15/04/18
 • לאור בקשות מהמשתמשים, בפתיחת מחברת לסטודנט, ניתן בלחיצה על הכפתור "הסתר סימון תשובות נכונות" להסתיר את סימן ה מהתשובות הנכונות.
  לאחר ההסתרה ניתן להחזיר את הסימון. כמו כן לחיצה על הדפסה , תדפיס את המבחן כפי שהוא מוצג על המסך ובמידה ובחרנו לא להציג תשובות נכונות המבחן יודפס ללא תשובות נכונות.
  הסתרת סימון התשובות היא זמנית בלבד. לאחר סגירת החלון ופתיחתו מחדש הסימון יוצג כרגיל.

9.5 23/01/18
 • לאור בקשות מהמשתמשים, מסך בחירת שאלות מהמאגר למבחן שודרג וכעת ניתן לאתר שאלות או לפי קורס/מאגר כפי שהיה בעבר או לפי בחינות.

  לדוגמא: בחירה לפי מאגר/קורס 12347

  בבחירה לפי מאגר/קורס 12347 מוצגות שאלות השייכות למאגר ויש להן מספר תשובות וסומנה להן תשובה נכונה


  לדוגמא: בחירה לפי בחינה משנה קודמת בקבוצה 90 של קורס 12347 בסמסטר 1 מועד 1
  בבחירה לפי בחינה מוצגות השאלות שהופיעו בבחינה זו בלבד
  ראו גם כאן
 • לאחר שבחרנו את המאגר/קורס או את הבחינה הרצויה. ניתן לסנן תשובות לפי טקסט השאלה או לפי מספר השאלה על ידי הזנת המספר או הטקסט בתיבת החיפוש
  לדוגמא: חיפוש "מי" מציג רק את השאלות שמופיע בהן הטקסט "מי". .

  בצורה דומה ניתן לחפש לפי מספרי שאלה
  לדוגמא: חיפוש שאלות עם המספר 978
9.4 13/11/17
 • כעת ניתן לצרף לכל בחינה נספחים. לצורך כך יש ללחוץ על כפתור נספחים בדף עריכת בחינה

  לאחר מכן יפתח חלון נספחים. בחלון זה ניתן להעלות קבצים, למחוק ולצפות בקבצים. ניתן להעלות קבצים בפורמט PDF בלבד ובגודל של עד 10MB.
  כדי להעלות קבצים יש ללחוץ על כפתור 'בחירת קובץ' לבחור את הקובץ הרצוי ואז ללחוץ על כפתור 'הוספת נספח נבחר למבחן'.

  כמו כן, ניתן לבחור כיצד הנספח יצורף לבחינה. האם הוא ישודך לבחינה כך שכל סטודנט מקבל צרור דפים אחד הכולל את השאלות והנספחים יחד או שהנספח/ים ינתנו כצרור דפים נפרדים.
  במידה וההחלטה היא שהנספחים יודפסו בנפרד ניתן לבחור האם הם יודפסו באופן דו צדדי כלומר הדפסה על שני צידי הדף או רק על צד אחד.
  אפשרות נוספת היא במידה וישנם מספר נספחים כל אחד מנספחים יודפס בפני עצמו ולא ישודך בצרור אחד עם שאר הנספחים או הבחינה. אפשרות זו היא חובה במידה ואחד הנספחים הוא מבחן פתוח.
 • עד גירסה זו, מבחן שנשלח למדור בחינות נחסם לעריכה. כעת, מבחן כזה מופיע ברשימת הבחינות עם האפשרות לצפיה בבחינה ללא יכולת עריכה.
9.3 15/10/17
 • סמוך לכל שאלה מוצג כפתור מהיר 'היסטוריה' לחיצה על כפתור זה מציגה את רשימת הבחינות והמועדים בהם השאלה הופיעה
 • בהצגת מבחן, עבור כל שאלה שלקוחה ממאגר/קורס שונה מהקורס בו נערכת הבחינה תופיע סמוך לשאלה מספר המאגר/קורס המקורי ממנו נלקחה השאלה
 • לחיצה על 'תשובות' סמוך לשאלה מציגה את התשובות והתשובה שסומנה כנכונה מסומנת ב
 • נוספה האופציה לשכפל שאלה יחד עם התשובות באמצעות לחיצה על 'שכפול' השאלה החדשה תקבל מספר שאלה חדש. גם שאלה שנחסמה לעריכה ניתנת לשכפול.
  כמו כן כפתור מחיקה מוצג כעת כך . וכפתור הצג כעת
 • בהוספת שאלות לבחינה. כל השאלות שמופיעות בבחינה מודגשות בצהוב
9.2 07/08/17
 • כעת בעריכת מבחן ניתן לראות את פרטי המבחן עליו עובדים

 • כעת ניתן למחוק מהמאגר שאלה שהופיע בבחינה. מחיקה זו כמובן לא משפיעה על בחינות בהן השאלה הופיעה.
9.1 14/05/17
 • כעת ניתן לצפות בטבלת תשובות מרוכזת של כל תשובות הסטודנטים בדומה לטופס אפס הישן. במסך ציונים וסטטיסטיקות יש ללחוץ על 'טבלת תשובות מרוכזת'